AOW België: alles wat je moet weten

AOW in België

De Algemene Ouderdomswet (AOW) is in België een basispensioen voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en die in België wonen. In dit artikel bespreken we verschillende aspecten van de AOW in België, waaronder de AOW-leeftijd, AOW-uitkering, AOW-opbouw, AOW-partnertoeslag, AOW en internationale verhuizingen, AOW en pensioen, AOW en vermogen, AOW en belastingen, AOW en bijverdienen, en AOW en nabestaanden.

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop men recht heeft op AOW. In België wordt de AOW-leeftijd geleidelijk verhoogd, van 65 jaar in 2023 tot 67 jaar in 2028. De AOW-leeftijd wordt daarnaast jaarlijks aangepast aan de levensverwachting.

AOW-uitkering

De AOW-uitkering is een basispensioen dat wordt uitbetaald aan personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en die in België wonen. De hoogte van de AOW-uitkering is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de AOW-opbouw en eventuele kortingen of toeslagen.

AOW-opbouw

De AOW-opbouw is afhankelijk van het aantal jaren dat men in België woont of heeft gewoond. Elk jaar dat men in België woont of heeft gewoond, bouwt men 2% AOW op. In totaal kan men maximaal 50 jaar AOW opbouwen.

AOW-partnertoeslag

De AOW-partnertoeslag is een toeslag op de AOW-uitkering voor partners van AOW-gerechtigden die zelf geen of een lage AOW-uitkering hebben. De AOW-partnertoeslag wordt geleidelijk afgebouwd en is vanaf 2023 alleen nog beschikbaar voor partners die geboren zijn voor 1 januari 1958 en die op 31 december 2014 al een AOW-partnertoeslag ontvingen.

AOW en internationale verhuizingen

Als men internationaal verhuist, kan dit gevolgen hebben voor de AOW-uitkering. Zo kan het opgebouwde AOW-pensioen lager zijn als men in het buitenland heeft gewoond. Daarnaast kunnen er ook regels zijn voor de betaling van de AOW-uitkering in het buitenland.

AOW en pensioen

Naast de AOW-uitkering kan men in België ook pensioen opbouwen bij een pensioenfonds of via de werkgever. Het pensioen dat men opbouwt, is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het salaris en het aantal jaren dat men heeft gewerkt.

AOW en vermogen

Bij het bepalen van de hoogte van de AOW-uitkering wordt gekeken naar het vermogen dat men heeft. Het vermogen dat meetelt voor de AOW, omvat onder meer spaargeld, beleggingen en eventuele tweede woningen. Als het vermogen boven een bepaalde grens uitkomt, kan dit leiden tot een verlaging van de AOW-uitkering.

AOW en belastingen

De AOW-uitkering is belastbaar inkomen. Dit betekent dat men inkomstenbelasting moet betalen over de ontvangen AOW-uitkering. De hoogte van de belasting is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de hoogte van de AOW-uitkering en het totale inkomen.

AOW en bijverdienen

Het is toegestaan om bij te verdienen naast de AOW-uitkering. Er gelden echter wel bepaalde regels, zoals een maximumbedrag aan bijverdiensten en een verplichte melding bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Bijverdiensten kunnen leiden tot een verlaging van de AOW-uitkering.

AOW en nabestaanden

Als een AOW-gerechtigde overlijdt, kan er recht bestaan op een nabestaandenuitkering voor de partner en/of kinderen. De hoogte van de nabestaandenuitkering is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de duur van het huwelijk en het aantal kinderen.

Conclusie

De AOW is in België een basispensioen dat wordt uitbetaald aan personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en die in België wonen. De hoogte van de AOW-uitkering is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de AOW-opbouw en eventuele kortingen of toeslagen. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de regels en voorwaarden die gelden voor de AOW, met name als het gaat om internationale verhuizingen, bijverdienen en het opbouwen van ander pensioen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *